Praca w DPS

Nabory trwające:

Ogłoszenia: Pobierz
1. Psycholog – Ogłoszenie o pracę.
2. Fizjoterapeuta – Ogłoszenie o pracę.

 

Dokumenty do pobrania: Pobierz
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
2. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
3. Oświadczenie o niekaralności
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy
5. Informacja Administr.o przetwarz.danych osobowych kandydata do pracy