Przekaż 1%

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość”z siedzibą w Krakowie, ul.Łanowa 41 zwraca się z prośbą

o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej organizacji pożytku publicznego.

Przekaż 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

KRS 0000151562 ( z dopiskiem DPS ul. Sołtysowska )