Zamówienia publiczne, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł

Zamówienia aktualne.

 

Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2022. Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. Specyfikacja warunków zamówienia.
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
4. Formularz oferty.
5. Formularz cenowy (Opis Przedmiotu Zamówienia) – Plik zawiera formuły przeliczeniowe.
6. Wzór umowy.
7. Informacja Zamawiającego po otwarciu ofert
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty