Projekty

2021

1. Nasza placówka przystąpiła do realizacji projektu grantowego pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

NFZ- opis projektu


2020

1.Przystąpiliśmy do realizacji projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

NFZ- inf.na www

2.Nasza placówka realizuje grant pn.Moduł 1 Bezpieczny Dom – RPO”w ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

PROJEKT (2)

3.Nasza placówka realizuje grant pn. Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Bezpieczny Dom2

2017


Projekt „By pamięć nie zginęła…” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość”. Jego głównym celem było zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych w wieku emerytalnym, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Władysława Godynia w Krakowie.

a1

W ramach projektu został zaplanowany i zrealizowany program składający się z cyklu wydarzeń kulturalno-historycznych służących podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Zadania były realizowane w okresie od dnia 23.11.2017 r. do dnia 30.12.2017 r., przy współpracy z partnerami społecznymi i instytucjonalnymi.

28.11.2017 r. „Wieczór Patriotyczny”

1

g1
Z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowaliśmy w naszym Domu „Wieczór Patriotyczny”. W klimat spotkania wprowadziła uczestników polonista i pedagog Ewa Skwarczyńska recytacją strof poetów polskich, które specjalnie na tę okazję wybrała i zinterpretowała. Nasi mieszkańcy wraz z zaproszonymi gośćmi z wielkim zaangażowaniem śpiewali tradycyjne patriotyczne utwory. Wieczór uświetnił swoim autorskim programem „Nie zginęła póki my” krakowski bard Paweł Orkisz. Po części artystycznej na wszystkich  mieszkańców, gości, wolontariuszy i artystów czekały wcześniej przygotowane tradycyjne polskie, słodkie wypieki. Wieczór zakończyły długie wspólne Polaków rozmowy.

g2

30.11.2017 r. „Karol Wojtyła” – prelekcja o Janie Pawle II” cz.I

2

 

g3

Karola Wojtyłę wychowywał ojciec, oficer 56. Pułku Piechoty stacjonującego na terenie Wadowic. Kapitan, jak go nazywano w mieście, uczył małego Lolka m.in. niemieckiego, zaraził go pasją historyczną, godzinami przeglądali wielki atlas geograficzny. Emilia, matka Karola zmarła, gdy miał 9 lat – w 1929 r. O tych i innych szczegółach życia z Karola Wojtyły, a także o istotnych momentach pontyfikatu Jana Pawła II, nasi mieszkańcy mieli szansę dowiedzieć się z przygotowanej w ramach projektu dwuczęściowej prelekcji, która stanowiła wprowadzenie do zaplanowanej i zorganizowanej w kolejnym tygodniu podróży w rodzinne strony Papieża Polaka.

g4

05.12.2017 r. „Jan Paweł II” – prelekcja o Janie Pawle II” cz.II

3

g5

Prelekcja przygotowana przez pracowników Domu Pomocy Społecznej im. W. Godynia na temat pontyfikatu Jana Pawła II papieża z Polski.

g6

11.12.2017 r. – wycieczka do Wadowic

4

g7

Najważniejszym punktem programu wycieczki było zwiedzanie wraz z przewodnikiem Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II. W Wadowicach nasi mieszkańcy i wolontariusze mogli także spróbować słynnej „papieskiej” kremówki. W restauracji Wenecja wszyscy  odpoczęli przy pysznym obiedzie, nabrali sił, a w drodze powrotnej odwiedzili jeszcze Sanktuarium Pasyjno – Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej.

g8

14.12.2017 – spotkanie autorskie „Witraż wspomnień”

5

Dzięki wspomnieniom Państwa Polańskich i Ostrowskich nasi mieszkańcy, ich bliscy, goście zaproszeni z zaprzyjaźnionych domów, młodzież z gimnazjum nr 48, seniorzy, wolontariusze, przedstawiciele organizacji społecznych mogli poznać unikalne fragmenty historii Polski i Polaków wywiezionych w latach trzydziestych ubiegłego wieku z terenów obecnej Ukrainy do północnego Kazachstanu. Swoje wystąpienie Pan Kazimierz Polański uzupełnił recytacją własnych wierszy, zaś Pan Stanisław Ostrowski zaprezentował zebranym fragmenty swojej dokumentacji fotograficznej tamtych czasów. Ich opowieści stworzyły kameralną atmosferę i stały się przyczynkiem do refleksji i rozmów przy wspólnym stole. Uczestnikom poczęstunku towarzyszyły piękne kresowe melodie w wykonaniu terapeutów-muzyków.

2014


Informacje o programie Grundtvig ,, Uczenie się przez całe życie” – Lifelong Learning Programme.

 Program Grundtvig skierowany jest do różnego rodzaju organizacji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych – ich słuchaczy i pracowników. Promuje przede wszystkim współpracę w zakresie edukacji tych osób dorosłych, które są z grupy szczególnego wsparcia, takich jak osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach, kwalifikacjach także zamieszkujące tereny o  utrudnionym dostępie do ofert edukacyjnych dla dorosłych.

 Dnia 27.08.2012 r. została podpisana umowa pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ,, Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43, zwaną dalej ,,NA”, Regon 010393032, NIP 526-10-00-645, reprezentowaną przez: Marcina Rolnika – członka Zarządu FRSE – Dyrektora Programu ,, Uczenie się przez całe życie”, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego uchwałą Zarządu  nr 114/2010 z dnia 07.07.2010 r. oraz Fundacją ,, Zdrowie dla Budowlanych” os. Młodości 9, 31-915 Kraków, Regon 350107787, NIP 6782778187 reprezentowaną przez Pana Tadeusza Steniec zwanym dalej Beneficjentem.

 Program ,,Uczenie się przez całe życie” w którym uczestniczymy  będzie trwał od 01.08.2012 r. do 31.07.2014 r.

Koordynatorem całego projektu jest Ttradicne Ludowe Umelecke Remesla (Słowacja), natomiast partnerami projektu  są Czesi – Domom pro seniory Cesky Tesin, Wegrzy – Eltes Matyas Nevelesi – Oktatasi Kozpont oraz  My czyli Fundacja ,, Zdrowie dla Budowlanych” – Dom Pomocy Społecznej im. Wł. Godynia przy ul. Sołtysowskiej 13 D w Krakowie.

 Spotkania:

W dniach 15-17 października 2012 roku wzięliśmy udział w pierwszym spotkaniu partnerów, które odbyło się w Czeskim Cieszynie w Social Service Centre Cesky Tesin. Spotkanie było wymianą doświadczeń, odbyły się warsztaty nauki technik rzemiosła: quilling, papierowa wiklina, bibułkarstwo, ceramika. Poznane techniki zostały wykorzystane w pracy z seniorami naszego Domu.

Na filmie uczestnicy terapii zajęciowej naszego Domu prezentują techniki rękodzieła poznane podczas spotkania integracyjnego Projektu Integra w ramach programu Grundtvig ,,Uczenie się przez całe życie” które odbyło w dniach 15-17.10.2012 w Domu Seniorów w Czeskim Cieszynie. Z kawałka papieru można wyczarować wiele. Trochę zapału, cierpliwości i wyobraźni a płaska kartka zamienia się w coś niezwykłego i pięknego. Zobaczcie sami …

W dniach 21-23 marca 2013 roku uczestniczyliśmy w drugim spotkaniu w Eltes Matyas Educational-Learning Center w Mosonmagyaróvár na Węgrzech, podczas którego odbyły się warsztaty rękodzieła ludowego. Nauczyliśmy się dekorowania pierników, wykonywania figurek z liści kukurydzy, haftowania koralikami. Dzieci i nauczyciele przygotowali spektakl oraz zaprezentowali wykorzystywane przez siebie techniki muzykoterapeutyczne.

INTEGRA WĘGRY

Poniżej krótka relacja.

W dniach 21-23 czerwca 2013 roku uczestniczyliśmy w Międzynarodowym Festiwalu Rzemiosła Ludowego w Skalicy na Słowacji. Podczas tego spotkania nasi mieszkańcy mogli zaprezentować wykonane przez siebie prace.

Skalica_2013

12 września 2013 roku podczas imprezy z okazji rocznicy 10-lecia DPS, odbyła się wystawa prac plastycznych i rękodzielniczych powstałych w technikach poznanych w ramach projektu.

10-lecie-dps

W dniach 11-13 października 2013 roku mieliśmy zaszczyt gościć w naszym Domu uczestników projektu z Czech, Słowacji i Węgier. Podczas spotkania odbyły się warsztaty plastyczne na których goście poznawali techniki: decoupage, wyklejanka, malowanie plasteliną. Nasi mieszkańcy wystąpili z przedstawieniem wokalno-muzycznym.

integra-krakow

21 listopada 2013 roku odbyły się warsztaty rękodzielnicze w Klubie Seniora nr 25 w Krakowie. Mieszkańcy naszego Domu uczyli techniki quilingu i bibułkarstwa.

klub_seniora

10 grudnia 2013 roku w ramach projektu Integra w Akademii Ignatianum w Krakowie odbyła się wystawa i kiermasz prac o tematyce bożonarodzeniowej.

Ignatianum2013

W ramach projektu 2 kwietnia 2014 roku w 9 rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II na terenie DPS-u, odbył się montaż słowno – muzyczny przygotowany wspólnie z zaprzyjaźnionym Klubem Seniora.

JPII

9 kwietnia 2014 odbyła się wiosenna wystawa i kiermasz prac wykonanych w ramach projektu w Akademii Ignatianum w Krakowie. Zaprezentowane rękodzieło wzbudzało duże zainteresowanie, co twórcom sprawiło wiele radości.

ignatianum2014

W dniach 16-18 maja 2014 roku po raz kolejny uczestniczyliśmy w Międzynarodowym Festiwalu Rzemiosła Ludowego tym razem w Pieszczanach na Słowacji, podczas którego zapoznaliśmy się z twórczością rzemieślniczą oraz folklorem innych krajów i regionów oraz mieliśmy okazję zaprezentować efekty pracy seniorów DPS im. W. Godynia.

Pieszczany

4 czerwca 2014 roku podczas I krakowskich „Senioraliów” w Krakowie zaprezentowaliśmy prace rękodzielnicze powstałe w ramach projektu Integra.

senioralia

W dniach od 25 do 27 czerwca 2014 gościli w Krakowie uczestnicy projektu z Węgier.

wizyta_wegrow

Od 15 lipca 2014 roku podczas Dni Otwartych Drzwi na terenie naszego Domu, można było oglądać prace plastyczne i rękodzielnicze powstałe w ramach projektu Integra.

wystawa_drzwi_otwarte

Podsumowanie projektu INTEGRA możemy oglądnąć w broszurce wydanej przez organizatorów.

Projekt INTEGRA broszura.