RODO

Z dniem 25 maja 2018 roku rozpoczęło się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). RODO stosowane będzie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Rozporządzenie wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Dom Pomocy Społecznej im. Władysława Godynia w Krakowie podjął szereg działań w celu spełnienia wymagań określonych w RODO. Jako Administrator danych osobowych chcemy zapewnić naszym mieszkańcom, pacjentom, kontrahentom oraz osobom kontaktującym się z nami poczucie pełnego bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

W celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka naruszenia Państwa danych osobowych, wdrożyliśmy nowe procedury i wprowadziliśmy szereg istotnych zmian. Przeszkoliliśmy pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

Pytania i/lub wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail iod@dps-soltysowska.pl

Typ dokumentu Pobierz
1. Ogólna informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych
Małgorzata Haber

iod@dps-soltysowska.pl