Dyrekcja i Pracownicy

Administracjatel./fax: 12 684 52 91, 12 684 52 90
Dyrektor Domu
Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczegotel. wew. 25
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczegotel. wew. 31
Kierownik Sekcji Żywieniatel. wew. 29
Główny księgowy
Specjalista ds. kadr i płac
Pracownicy socjalnitel. wew. 25
Rehabilitanttel. wew. 30
Psycholog
Terapeuta zajęciowy, Terapeutatel. wew. 33, 35
Pracownik kulturalno-oświatowytel. wew. 35
Opiekunowietel. wew. 27
Specjalista ds.gospodarczychtel. wew. 36
Gabinet medycznej pomocy doraźnejtel. wew. 24