Archiwalne zamówienia publiczne

rok 2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH. Pobierz
1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Oświadczenie
4. Formularz oferty
5. Oferty sformatowane
6. Wzór umowy

 

rok 2015

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych 12 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę różnych produktów spożywczych. 03.12.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę różnych produktów spożywczych. 03.12.2015
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę różnych produktów spożywczych. 16.12.2015
Przetarg nieograniczony na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych 12 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych.03.12.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych.03.12.2015
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych.16.12.2015
Przetarg nieograniczony na dostawę produktów mleczarskich. 12 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę produktów mleczarskich.03 12 2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę produktów mleczarskich. 03 12 2015
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę produktów mleczarskich.16.12.2015
Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa i produktów ciastkarskich 12 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę dostawę pieczywa i wyrobów ciastkarskich. 03.12.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę dostawę pieczywa i wyrobów ciastkarskich.03.12.2015
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę pieczywa i wyrobów ciastkarskich.16.12.2015
Przetarg nieograniczony na dostawę dostawę ryb i przetworów rybnych. 12 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę ryb i przetworów rybnych.03.12.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę ryb i przetworów rybnych.03.12.2015
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę ryb i przetworów rybnych.16.12.2015
Przetarg nieograniczony na dostawę dostawę warzyw. 12 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę warzyw.03.12.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę warzyw.03.12.2015
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę warzyw.16.12.2015

rok 2014 

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych 12 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę różnych produktów spożywczych. 03.12.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę różnych produktów spożywczych. 03.12.2014
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę różnych produktów spożywczych. 16.12.2014
Przetarg nieograniczony na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych 12 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych.03.12.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych.03.12.2014
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych.16.12.2014
Przetarg nieograniczony na dostawę produktów mleczarskich. 12 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę produktów mleczarskich.03 12 2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę produktów mleczarskich. 03 12 2014
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę produktów mleczarskich.16.12.2014
Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa i produktów ciastkarskich 12 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę dostawę pieczywa i wyrobów ciastkarskich. 03.12.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę dostawę pieczywa i wyrobów ciastkarskich.03.12.2014
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę pieczywa i wyrobów ciastkarskich.16.12.2014
Przetarg nieograniczony na dostawę dostawę ryb i przetworów rybnych. 12 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę ryb i przetworów rybnych.03.12.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę ryb i przetworów rybnych.03.12.2014
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę ryb i przetworów rybnych.16.12.2014
Przetarg nieograniczony na dostawę dostawę warzyw. 12 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę warzyw.03.12.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę warzyw.03.12.2014
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę warzyw.16.12.2014

rok 2013

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych XII 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę różnych produktów spożywczych. 05.12.2013
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę różnych produktów spożywczych. 05.12.2013
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę różnych produktów spożywczych.16.12.2013
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę różnych produktów spożywczych nr 2.17.12.2013
Przetarg nieograniczony na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych XII 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych.05.12.2013
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych.05.12.2013
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych.16.12.2013
Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa i produktów ciastkarskich XII 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę dostawę pieczywa i wyrobów ciastkarskich. 05.12.2013
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę dostawę pieczywa i wyrobów ciastkarskich.05.12.2013
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę pieczywa i wyrobów ciastkarskich.16.12.2013
Przetarg nieograniczony na dostawę dostawę ryb i przetworów rybnych. XII 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę ryb i przetworów rybnych.05.12.2013
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę ryb i przetworów rybnych.05.12.2013
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę ryb i przetworów rybnych.16.12.2013
Przetarg nieograniczony na dostawę dostawę warzyw. XII 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę warzyw.05.12.2013
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę warzyw.05.12.2013
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę warzyw.16.12.2013
Przetarg nieograniczony na dostawę produktów mleczarskich. XII 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę produktów mleczarskich.05.12.2013
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę produktów mleczarskich.05.12.2013
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę produktów mleczarskich.16.12.2013

 

rok 2012

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych XI 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę różnych produktów spożywczych. 30.11.2012
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę różnych produktów spożywczych. 30.11.2012
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 30.11.2012
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę różnych produktów spożywczych.12.12.2012

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych XI 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych.30.11.2012
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych.30.11.2012
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych.12.12.2012

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów mleczarskich XI 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę produktów mleczarskich. 30.11.2012
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę produktów mleczarskich.30.11.2012
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę produktów mleczarskich.12.12.2012

Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa i produktów ciastkarskichX I 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę dostawę pieczywa i wyrobów ciastkarskich. 30.11.2012
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę dostawę pieczywa i wyrobów ciastkarskich.30.11.2012
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę pieczywa i wyrobów ciastkarskich.12.12.2012

Przetarg nieograniczony na dostawę dostawę ryb i przetworów rybnych. XI 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę ryb i przetworów rybnych.30.11.2012
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę ryb i przetworów rybnych.30.11.2012
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę ryb i przetworów rybnych.12.12.2012

Przetarg nieograniczony na dostawę dostawę warzyw. XI 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę warzyw.30.11.2012
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę warzyw.30.11.2012
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę warzyw.12.12.2012

 

Przetarg nieograniczony na dostawę dostawę warzyw. VI 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę warzyw.12.06.2012
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę warzyw.12.06.2011
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawię warzyw.21.06.2012

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych I 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę różnych produktów spożywczych. 26.01.2012
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę różnych produktów spożywczych. 26.01.2012
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę różnych produktów spożywczych. 07.02.2012

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych I 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych.26.01.2012
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych.26.01.2012
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych.07.02.2012

Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa i produktów ciastkarskich I 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę dostawę pieczywa i wyrobów ciastkarskich. 26.01.2012
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę dostawę pieczywa i wyrobów ciastkarskich.26.01.2012
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę pieczywa i wyrobów ciastkarskich.07.02.2012

Przetarg nieograniczony na dostawę dostawę ryb i przetworów rybnych. I 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę ryb i przetworów rybnych.26.01.2012
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę ryb i przetworów rybnych.26.01.2012
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę ryb i przetworów rybnych.06.02.2012

Przetarg nieograniczony na dostawę dostawę warzyw. I 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę warzyw.26.01.2012
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę warzyw.26.01.2012
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę warzyw.07.02.2012

rok 2011

Przetarg nieograniczony na dostawę dostawę warzyw. VI 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę warzyw.15.06.2012
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę warzyw.15.06.2011
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę warzyw.24.06.2012
Przetarg nieograniczony na dostawę produktów mleczarskich. VI 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę produktów mleczarskich.10 01 2011
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę produktów mleczarskich. 10 01 2011
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę produktów mleczarskich.19 01 2011

rok 2010

Przetarg nieograniczony na dostawę dostawę warzyw. XII 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę warzyw.07 12 2010
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę warzyw. 07 12 2010
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę warzyw i owoców.12 12 2012
Przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych XII 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę różnych produktów spożywczych. 05.12.2013
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę różnych produktów spożywczych. 05.12.2013
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę różnych produktów spożywczych.16.12.2013
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę różnych produktów spożywczych nr 2.17.12.2013
Przetarg nieograniczony na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych XII 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych.05.12.2013
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych.05.12.2013
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych.16.12.2013
Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa i produktów ciastkarskich XII 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę dostawę pieczywa i wyrobów ciastkarskich. 05.12.2013
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę dostawę pieczywa i wyrobów ciastkarskich.05.12.2013
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę pieczywa i wyrobów ciastkarskich.16.12.2013
Przetarg nieograniczony na dostawę dostawę ryb i przetworów rybnych. XII 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę ryb i przetworów rybnych.05.12.2013
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę ryb i przetworów rybnych.05.12.2013
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę ryb i przetworów rybnych.16.12.2013
Przetarg nieograniczony na dostawę dostawę warzyw. XII 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę warzyw.05.12.2013
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę warzyw.05.12.2013
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę warzyw.16.12.2013
Przetarg nieograniczony na dostawę produktów mleczarskich. XII 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę produktów mleczarskich.05.12.2013
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę produktów mleczarskich.05.12.2013
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę produktów mleczarskich.16.12.2013