Język polski.

W naszym Domu w ramach Programu Adaptacyjnego dla Repatriantów odbywają się dwa razy w tygodniu zajęcia z języka polskiego.

W ramach tych zajęć mieszkańcy uczą się gramatyki oraz słowotwórstwa, które ma na celu ułatwienie im funkcjonowania w społeczestwie. Poznają też dorobek współczesnej polskiej literatury.
Raz w tygoniu prowadzone są spotkania na temat bieżących spraw politycznych i społecznych w naszym kraju. W tym czasie omawiamy sobie najważniejsze wydarzenia podawane w mediach oraz w razie potrzeby wyjaśniamy ich kontekst.
Przy okazji świąt państwowych spotykamy się, aby omówić ich tło historyczne