Terapia Zajęciowa

Głównym celem prowadzonej w naszym domu terapii zajęciowej jest pomoc w aktywnym wykorzystywaniu wolnego czasu oraz rozwijanie zainteresowań.
Terapia prowadzona jest w różnych formach, poprzez proste czynności codzienne (dbanie o porządek w pokojach oraz o higienę osobistą), organizowanie zajęć z języka polskiego, zajęć muzycznych oraz prowadzenie zajęć według zainteresowań mieszkańców. W pracowni terapii zajęciowej prowadzone są zajęcia plastyczne, krawiecko-dziewiarskie, gospodarstwa domowego i ogrodnicze.

W ramach terapii organizowane są wycieczki i wyjścia tematyczne, zwiedzanie Krakowa i wyjazdy poza miasto.
Organizowane są również zabawy i imprezy okolicznościowe a w okresie sprzyjającym ogniska na świeżym powietrzu, które umożliwiają mieszkańcom wspólne spędzenie czasu. Tradycją stało się organizowanie Pikników Majowych, na które zapraszani są również mieszkańcy innych Domów Pomocy Społecznej.

DPS posiada salę rehabilitacyjną w której mieszkańcy mogą aktywnie i zdrowo spędzić czas.
Naszym mieszkańcom zapewniamy także opiekę psychologa, z której w razie potrzeby mogą korzystać. Zajęcia z psychologiem obejmują sesje indywidualne i zajęcia grupowe.