Zajęcia z psychologiem.

Sesje z psychologiem obejmują indywidualne rozmowy z mieszkańcami odbywające się w zależności od potrzeb mieszkanców cyklicznie lub doraźnie oraz sesje grupowe. Dodatkowo wprowadziliśmy grupowe zajęcia tematyczne (np. treningi pamieci, twórczości) mające na celu podtrzymywanie i aktywizowanie funkcji poznawczych i zdolności intelektualnych naszych mieszkańców.
Na bieżąco modyfikujemy także programy tych zajeć, tak aby treść zadań i przygotowane ćwiczenia odpowiadały możliwościom i oczekiwaniom ich uczestników.
Poza opisywanymi aspektami opieka psychologa polega także na monitorowaniu oczekiwań mieszkańców, dbaniu o zachowanie dobrych relacji społecznych i przyjaznej, życzliwej atmosfery.