Zamówienia publiczne o wart. nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 PZP

Zamówienia archiwalne.

 

Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2021. Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczenie.
4. Formularz oferty.
5. Oferty sformatowane Plik zawiera formuły przeliczeniowe.
6. Wzór umowy.
7. Informacja zamawiającego po otwarciu ofert.
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

Zamówienia archiwalne.

 

Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz preparatów dezynfekcyjnych dla domów pomocy społecznej w Krakowie. Pobierz
1. Zapytanie Ofertowe
2. Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.
5. Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego.
6. Formularz Cenowy.

 

 

Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020. Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Oświadczenie
4. Formularz oferty
5. Oferty sformatowane
6. Wzór umowy
7. Informacja zamawiającego po otwarciu ofert
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty